Author Details

Gandhe, Gayatri Shyamsundar, G.J.Patel Institute of Studies in Ayurveda, New V.V.Nagar, Dist. Anand, Gujarat, India